Biroul Notarului Public Stoica Andrei

Biroul Notarului Public Stoica Andrei îşi are sediul în Municipiul Constanţa, Bulevardul Mamaia nr. 189, Judeţul Constanţa, a fost fondat şi înregistrat la Curtea de Apel din Constanţa în anul 2005.

Biroul notarial este înregistrat ca plătitor de Taxa pe Valoarea Adăugată şi ca Operator de Date cu Caracter Personal la Avocatul Poporului.

Notarul public titular al acestui birou este domnul Stoica Andrei, numit în fucţia de notar public prin Ordin al Ministrului de Justiţie în decembrie 2004, şi este membru al Camerei Notarilor Publici Constanţa şi al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Ca organizare, biroul este unul individual, în cadrul căruia îşi exercită activitatea un singur notar public şi personalul auxiliar conform art. 14 din Legea nr. 36/1995 a Notarilor Publici.

 

Biroul Notarului Public Stoica Andrei funcţionează prin recunoaşterea şi respectarea în întreaga activitate a următoarelor principii:

> al echidistanţei şi imparţialităţii faţă de solicitanţii actului notarial;

> al adevărului, echităţii şi bunei credinţe;

> al legalităţii actului şi procedurilor notariale;

> al confidenţialităţii activităţii desfăşurată de notarul public, si nu in ultimul rand,

> principiul libertăţii contractuale, circumscris ordinii pozitive de drept şi bunelor moravuri.

Cu o cazuistică şi experienţă vastă în domeniul juridic şi beneficiind de aportul şi dedicarea unei echipe tinere şi profesioniste, Biroul Notarului Public Stoica Andrei vine în întâmpinarea solicitărilor clienţilor săi cu sevicii riguroase si de calitate. Vă invităm să beneficiaţi şi dumneavoastră de serviciile noastre, asigurându-vă de promptitudine, rapiditate şi nu în ultimul rând de aplicarea unor costuri minime*.

* Conform Ordinului nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publicipublicat în M. Of. nr. 133 din 22 februarie 2011.